SIMAI SURVEYING INSTRUMENT
Trang chủ
Sản phẩm
Về chúng tôi
Tin tức
Tải về
Liên hệ với chúng tôi


Tiếng âm vang
Cụ Marine khảo sát độ sâu, khảo sát địa vật lý và điều tra hải dương học trong ứng dụng hải dương học và thủy văn.
HY1600 Tiếng âm vang
HY1601 Tiếng âm vang
HY1602 Tiếng âm vang
HY1660 Tiếng âm vang
HY1690 Tiếng âm vang
 
 

UAV
SMG-TEZ UAV
SMG-VEZ UAV
SMG-VEZPro UAV
F30 Fixed-wing UAV
   
   

Máy quét laser ba chiều
3D Laser Scanner được sử dụng rộng rãi trong các cuộc khảo sát kỹ thuật, bảo vệ di tích văn hóa kiến trúc cổ kính, xây dựng và đo đô thị, lập bản đồ địa hình, khai thác mỏ, giám sát biến dạng, cơ cấu cây trồng / quy mô lớn / thiết kế đường ống, máy bay và đóng tàu, đường bộ và xây dựng đường sắt , đường hầm, thay đổi cầu, thuỷ lợi, sân bay và các dự án cảng.
VS1000
VS10/VS30
VS-LiDAR
     
     

GNSS RTK
GNSS RTK will supply high productivity and cost effective hardware/software solutions to meet all the high standard requirements of land surveying.
ME100
ME300
ME600
ME800
M8
IT9
MC12
S2/S3
TG

Total Station
DTM-952R
DTM-822R
DTM-752R
DTM-622R
DTM-624R
DTM-152M

Kính kinh vĩ
DE2A Kính kinh vĩ
DE2A-L Kính kinh vĩ
 
 

GIS
T Series Keypad Handheld
Getac PS336
Calibration Station
CS4F Calibration Station
CS7F Calibration Station
CS10F Calibration Station
CS12F Calibration Station
CST1 Calibration Station
CS1F Calibration Station
CS1UP Calibration Station
   
   
CSF9 Landing Calibration Station
CSF3 Floor Calibration Station
CSF3T Floor Mapping Equipment Calibration Station
CSF4M Floor Calibration Station
CSF4T Floor Calibration Station
CSF5TM Floor Mapping Equipment Calibration Station
CST2 Desktop Mapping Equipment Calibration Table
CST3M Desktop Mapping Equipment Calibration Table
CST3 Desktop Mapping Equipment Calibration Table
CST4M Desktop Mapping Equipment Calibration Table
CSF2 Floor Mapping Equipment Calibration Station
CST2F Desktop Mapping Equipment Calibration Station
CSF3M Floor Mapping Equipment Calibration Station
CST3T Desktop Mapping Equipment Calibration Station
CSF4TM Floor Calibration Station
CS420 Adjustable Collimator
CS550 Adjustable Collimator
CS420 Micro Adjustable Collimator
CS550 Micro Adjustable Collimator
CS550T Micro-level Light Pipe Collimator
CSF107 Combined All-round Mapping and Adjusting Device
CSF43 Three Combination Sets of the Calibration Station
CSF63 Three Combination Sets of the Calibration Station
CSF1 Collimator Column
LS-1 Vertical Lift
LS-2 Vertical Lift
CSF12 Combined Calibration Station


Antenna
Mini-survey Antenna
Survey Antenna
Choke nhẫn Antenna
3D Choke nhẫn Antenna
Helix Antenna

  Products About Us Support Contact Us  
  Marine Instruments SIMAI Profile Product Brochure Feedback Form  
  UAV Workshop & Equipments Product Standard Configuration Press Contact  
  3D Laser Scanner   Product Manual    
  GNSS RTK   Product Software    
  Total Station   Product Repair    
  Electronic Theodolite   Product Video    
  GIS   Product FAQ    
  Calibration Station        
  Accessory        

Copyright © 2019 SIMAI SURVEYING INSTRUMENT CO., LTD. All rights reserved. ICP 14011782
Email: info@simaisurveyinginstrument.com
Tel: +86-0551-65420563
Skype: smglee1985